“เรนโบว์ อโรคายา” รีสอร์ทสุขภาพแบบองค์รวม

เรนโบว์ อโรคายา (Rainbow Arokaya) ให้การดูแลบำบัดสุขภาพแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย การรับประทานอาหาร การพักผ่อน การออกกำลังกายและจิตใจ ท่ามกลางธรรมชาติร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์และสายน้ำของแม่น้ำบางปะกงที่ผสานพลังด้านบวกส่งเสริมความสงบและร่มเย็น เพียง 60 กิโลเมตรจากสนามบินสุวรรณภูมิ ที่ เรนโบว์ อโรคายา คุณจะดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์และสงบริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวใจสำคัญของรีสอร์ทสุขภาพ เรนโบว์ อโรคายา คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งประกอบด้วย การล้างพิษระดับลึกถึงเซลส์ด้วยคลื่นพลังงานฟาร์-อินฟราเรด (FIR) และประจุลบ (Negative Ions) เสริมสร้างร่างกายด้วยอาหารสุขภาพและปรับโครงสร้างร่างกายด้วยการวินิจฉัยอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญของเรนโบว์ อโรคายา

การบริการของเราได้จัดเตรียมให้เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล อาทิ โปรแกรมรักษาและฟื้นฟูสุขภาพสำหรับโรคเบาหวาน โรคอ้วน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ เป็นต้น พร้อมทั้งโปรแกรมเพื่อพักผ่อนกายและใจซึ่งคุณสามารถนำกลับไปปฏิบัติเองและใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

Start typing and press Enter to search