ทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพของคุณ

  • การบำบัดรักษาและปรับสมดุลกล้ามเนื้อมัดลึกโดยนักกายภาพบำบัด
  • การตรวจสุขภาพแบบแพทย์ทางเลือก โดยวัดค่าพลังงานทุกระบบในร่างกาย
  • วัดความแข็งแรงของหลอดเลือด
  • ปรับสมดุลลมหายใจ
  • อาหารสุขภาพ รสชาติอร่อย ปรุงจากวัตถุดิบธรรมชาติ สดใหม่

พร้อมที่พักริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงที่ยังคงสภาพแวดล้อมของธรรมชาติที่สมบูรณ์ สะอาด ปราศจากมลภาวะ ที่บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

 

Related Projects

Start typing and press Enter to search