• ให้คำปรึกษาโดยนักกายภาพที่ได้รับการรับรองและออกแบบโปรแกรมการรักษาที่เหมาะกับสุขภาพของคุณโดยเฉพา
  • ตรวจโครงสร้างร่างกายวิเคราะห์ความสมดุลร่วมกับประเมินความเสียหายของโครงสร้างร่างกาย รวมถึงปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพเพื่อทำการแก้ไขและป้องกันการเกิดโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อกระดูกและระบบประสาท
  • คำแนะนำจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญของเรา ช่วยให้คุณปรับบุคลิกภาพท่าทางในชีวิตประจำวันให้ถูกลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์

 

Related Projects

Start typing and press Enter to search