โปรแกรมกายภาพบำบัด

ภาษาไทย | English

กายภาพบำบัดของ เรนโบว์ อโรคายา (Rainbow Arokaya) นักกายภาพบำบัดจะค่อยๆ กดยืดกล้ามเนื้อที่สำคัญบริเวณกล้ามเนื้อศีรษะ ได้แก่ Frontalis และ Temporalis โดยคลายกล้ามเนื้อที่ตึงตัว เพื่อขจัดของเสีย ช่วยให้ออกซิเจนไหลเวียนสะดวกและไปหล่อเลี้ยงสมองได้เพียงพอ ข้อห้ามของการกดยืดบริเวณนี้ คือ ต้องกดยืดโดยนักกายภาพบำบัดเท่านั้น เพราะกล้ามเนื้อส่วนนี้ค่อนข้างเล็ก บาง และอ่อนไหวง่าย หากทำโดยผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญจะเกิดอันตรายได้ ขณะทำจะรู้สึกผ่อนคลาย และหายจากอาการปวดหัวซึ่งจะส่งผลดีต่อกระบวนความคิดและจิตใจ

การรักษา

  • กดยืดกล้ามเนื้อทั่วทั้งร่างกายเพื่อให้กล้ามเนื้อที่ตึงตัวอ่อนนิ่มลง
  • ใช้อัลตร้าซาวด์เข้าดูแลกล้ามเนื้อชั้นลึกสุด เพราะบางครั้งการใช้มือเพียงอย่างเดียวอาจทำให้ดูแลกล้ามเนื้อได้ไม่ดีเท่าที่ควร ความร้อนและความถี่ของเครื่องอัลตร้าซาวด์จะทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย และทำกายภาพบำบัดได้ง่ายมากขึ้น
  • การกดจุดกดเจ็บ (Trigger Point) ซึ่งเป็นจุดที่ไวต่อความรู้สึกพบมากบริเวณบ่า เมื่อกดจุดกดเจ็บนักกายภาพบำบัดจะค่อยๆ ใช้มือในการกายภาพ เพื่อไม่ให้ปวดเรื้อรัง
  • ใช้ถุงสินแร่ภูเขาไฟร้อนเพื่อขจัดของเสีย สร้างความผ่อนคลายให้ร่างกาย

พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหา