THE STORY OF “ACEMANE”

คำว่า “อะโล” (Alloeh) มาจากภาษาอาหรับโบราณ มีความหมายว่า “สว่างและรสขม” ส่วนคำว่า “เวร่า” (Vera) แปลว่า “ความจริง”

อโลเวร่า จึงมีความหมายไปในทางเกี่ยวกับการให้ประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริง อโลเวร่ามีสายพันธุ์ต่างๆ จำนวนมากถึง 400 สายพันธุ์ การที่เราเรียกพืชชนิดนี้รวมกันทุกสายพันธุ์ว่า “ว่านหางจระเข้” จึงทำให้เข้าใจผิดคิดว่าเหมือนกัน

อโลเวร่า ที่มีฤทธิ์เป็นยาอายุวัฒนะ มีเพียงสายพันธุ์เดียว คือ
บาร์บาเดนซีส มิลเลอร์ (Barbadensis Miller) สายพันธุ์อื่นนอกจากนี้ อาจให้โทษมากกว่าคุณประโยชน์ ด้วยเหตุที่อโลเวร่าบาร์บาเดนซีส มิลเลอร์ มีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพอย่างอัศจรรย์มาตั้งแต่โบราณ แหล่งอารยธรรมในอดีตจึงมีการขนานนามอโลเวร่าสายพันธุ์นี้ดังนี้

อียิปต์ : พืชแห่งความเป็นอมตะ
กรีก : พืชมหัศจรรย์
จีน : ยาแห่งควาสมดุล
อินเดีย : ผู้รักษานิรนาม
ชนเผ่ามายา : น้ำพุแห่งความเป็นหนุ่มสาว
รัสเซีย : ยาอายุวัฒนะเพื่ออายุยืนยาว
เมโสโปเตเมีย : ยาอายุวัฒนะแห่งเยรูซาเล็ม

พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหา