วิสัยทัศน์ของเรนโบว์อโรคยา

วิสัยทัศน์ของ เรนโบว์อโรคยา

หัวใจสำคัญ ของศูนย์สุขภาพ Rainbow Arokayal คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งประกอบด้วย การล้างพิษระดับลึกด้วยคลื่นพลังงานฟาร์อินฟราเรด(FIR)และประจุลบ(Negative Ions)วารีบำบัดสวนล้างลำไส้ใหญ่ (Colonic Hydrotherapy) เสริมสร้างร่างกาย ด้วยอาหารสุขภาพ และปรับโครงสร้างร่างกายที่ล้ำสมัย ด้วยการวินิจฉัยอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญของ Rainbow Arokayal

การบริการของเราได้จัดเตรียมให้เหมาะสม สำหรับแต่ละบุคคล อาทิ เช่น โปรแกรมป้องกัน และฟื้นฟูสุภาพร่างกาย เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคอ้วน และโรคมะเร็ง เป็นต้น พร้อมทั้งโปรแกรมเพื่อพักผ่อนกายและใจ ซึ่งคุณสามารถนำกลับไปปฏิบัติเอง และใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

ภารกิจแท้จริงของเราคือ การนำแนวคิด ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมากระตุ้นให้ผู้คนเห็นความสำคัญ ของหลักโครงสร้างกายวิภาคศาสตร์ อย่างถูกต้อง พร้อมหันมาดูแลสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดจาหความวุ่นวายของสังคมในปปัจจุบันนี้

ทีมงานของเรา

พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหา