กระดูกคอเสื่อม (Cervical Spondylosis)

กระดูกคอเสื่อม (CERVICAL SPONDYLOSIS)

โรคกระดูกคอเสื่อมมักพบในผู้สูงอายุ เกิดจากความเสื่อมของหมอนรองกระดูก ทำให้หมอนรองกระดูกแคบลง ความยืดหยุ่นเสียไปจึงเป็นเหตุให้กระดูกคอไม่มีความมั่นคง แนวกระดูกเปลี่ยนไป และทำให้กระดูกคอชิ้นบนและชิ้นล่างเกิดการสบกันจนเกิดหินปูนขึ้นไปกดทับรากประสาท จนเกิดอาการชาร้าวลงบ่า แขน มือข้างใดข้างหนึ่ง หรือชาร้าวลงทั้งสองข้างได้เช่นกัน (แต่พบได้น้อย) มีอาการปวด เกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงของแขนข้างที่เส้นประสาทถูกกดทับ มีภาวะคอแข็ง ถ้ามีการกดทับมากขึ้นผู้ป่วยไม่สามารถใช้มือทำงานที่มีความละเอียดมากๆ ได้ เช่น การเขียนหนังสือ การร้อยเข็ม เป็นต้น

อาการ

จะเป็นมากขึ้นเมื่อผู้ป่วยแหงนหน้ามองที่สูง เนื่องจากขณะที่แหงนหน้าทำให้ช่องว่างของข้อต่อมีความแคบลงจึงไปกดเบียดเส้นประสาทมากขึ้น

สาเหตุ

  • การนั่งทำงานอยู่ในอิริยาบถเดิมนานๆ
  • การใช้งานศีรษะก้ม เงย หรือหมุนคอบ่อยๆ
  • อายุมากกว่า 40 ปี
  • ได้รับอุบัติเหตุที่กระดูกสันหลัง

การรักษา

ในเบื้องต้นจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อรอบคอเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการกดทับเส้นประสาท นักกายภาพอาจทำการประคบร้อน การดึงคอ(cervical traction) และการขยับข้อต่อ (mobilization) เป็นต้น จะเห็นได้ว่าโรคกระดูกคอเสื่อมนั้นเป็นโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมตามวัย ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ถึงแม้จะเป็นโรคกระดูกคอเสื่อม แต่บางทีก็ไม่ปรากฏอาการปวดหรือชาในผู้ป่วยบางราย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เรนโบว์ อโรคายา (Rainbow Arokaya)

พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหา